Bygg & övriga hantverk

Klicka på bilderna för att se dem större.

Vid helentreprenader ordnar vi med de underentreprenörer som projektet kräver. Under de år som Julias Plattsättning & bygg har funnits har Julia noga valt ut erfarna, kompetenta underentreprenörer med god etik och moral.  

Helentreprenader gällande badrumsrenoveringar har vi mycket stor erfarenhet av. För att läsa mer och se bilder på slutförda badrumsrenoveringar, se avsnittet Plattsättning. 

Även om plattsättning är vår huvudgren åtar vi oss ibland andra typer av hantverksuppgifter. Vi får många förfrågningar om just snickeri-arbeten, vilka vi åtar oss i mån av tid.

Totalrenovering av en undervåning, badrum inkluderat, i en villa i Gamla Enskede är ett exempel på större helentreprenader som vi utfört. I entreprenaden samarbetade vi med bl.a Karins bygg. Hantverksuppgifterna inkluderade planering för el och VVS, rivning, bilning, håltagning, nedläggning av radonrör, murning, putsning, isolering av golv, nya innerväggar, armering, gjutning, flytspackling, tätskiktning, plattsättning, måleri med mera.

Ibland får vi förfrågningar att utföra renodlade VVS- eller el-arbeten. I dessa fall hänvisar vi direkt till våra underentreprenörer, då det bara blir rörigt med mellanhänder.

Några exempel på övriga hantverksuppgifter är:

Flytspackling. Vi flytspacklar små och medelstora utrymmen. Ofta flytspacklas elburen- eller vattenburen golvvärme in inför t ex plattläggning. Det är också vanligt att vi flyt- eller handspacklar ojämna golv före t ex platt- och parkettläggning.

Gjutningar. Vi åtar oss i mån av tid något mindre gjutningsarbeten, företrädelsevis med EPS (dvs isolerande lättbetong).

Putsning och murning. Under åren har vi samarbetat med Anna Elweskiöld som drev firman MurararAnna AB, vilken utförde våra puts- och murningsarbeten. Anna gick under tragiska omständigheter tyvärr bort under 2017, och därför har vi svårt att ombesörja större traditionella murnings- och putsningsarbeten. En del hann vi dock lära oss av Anna, så ibland kan vi i mån av tid utföra lite mindre putsningsarbeten. Bilden längst ned till höger föreställer en av MurarAnnas alla hjältebragder.