– Kunderna gillar kvinnliga hantverkare. Vi svarar när folk ringer, dyker upp i tid och klampar inte in med skorna på, förklarar Julia Schaffer Flemk.

ETC.se

Julia Schaffer Flemk

Julia Schaffer Flemk gick ut Hantverkslinjen på gymnasiet år 2003. Efter studenten fick Julia fast lärlingsanställning hos Hp kakelsättarna. Där jobbade Julia från 2003 till 2014 med kortare avbrott för universitetsstudier på Stockholms universitet. År 2014 tog Julia yrkeslärarexamen inom bygg och plattsättning och är därmed behörig bygglärare för vuxen- och gymnasiestuderande. Julia ville ha en akademisk examen att luta sig emot den dagen då knän och rygg eventuellt säger stopp för praktiskt arbete. Valet föll på yrkeslärare då Julia anser att man redan under skoltiden skulle kunna motverka osunda attityder och machokultur inom byggbranschen. Hösten 2014 startade Julia sitt företag Julias Plattsättning och bygg eftersom hon tyckte att det talades för mycket om jämställdhet inom byggbranschen, men att inget hände. 

”Med sitt mod, djävlar anamma och sin aldrig sinande energi är 2015 års Isabellestipendiat en lysande förebild som påverkar byggbranschen till det bättre. Hon visar med sitt företag Julias Plattsättning & Bygg prov på högklassig hantverksskicklighet, ansvarsfull rekrytering, medvetet nätverksbyggande och är på det sättet en inspiration för kvinnor som vill bli eller redan är aktiva hantverkare.”

Så här löd motiveringen från juryn gällande Isabellestipendiet.

Lo Lööf

Lo Lööf började som delad lärling på Julias PBAB och Karins bygg under hösten 2017. Även Lo har pluggat på Herrmods vuxenskola. Tidigare har Lo under 3 år pluggat bildjournalistik på Biskops Arnö, Nordens fotoskola. Lo har arbetat som fotograf för bl.a Direkt press och Expressen samt som frilansande fotograf. Intresset och fascinationen för hantverksyrkena har dock alltid funnits där. Lo är en engagerad queeraktivist och på fritiden bygger Lo gärna på familjens stuga i Mariestad.

– Jag tror att det är en riktigt lång väg kvar. Om jag hade fått en krona varje gång någon sagt ”vad roligt med en tjej!”, då skulle jag ha varit miljonär i dag. Det väcker verkligen uppmärksamhet. Men de allra flesta kommentarerna är positiva.

Byggcheferna.se